Fairfood en de SDG’s: vrouwen en mannen gelijk 20/11/2017

Opfrisser nodig? Lees hier wat de SDG’s ook alweer precies inhouden.

SDG 5 is een mooie: de Verenigde Naties hebben zich als doel gesteld dat vrouwen en mannen in 2030 in de praktijk daadwerkelijk gelijke rechten hebben. Dat is dus onder meer in het onderwijs, in de gezondheidszorg en op de arbeidsmarkt. Daarnaast willen de VN dat vrouwen en mannen tegen die tijd ook in bijvoorbeeld de politiek gelijk vertegenwoordigd worden.

Subdoel

SDG 5 heeft net als alle andere SDG’s een aantal subdoelen. Fairfood wil een bijdrage leveren aan subdoel 5.5:

5.5 “Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.”

Wat wij doen

Eerder vertelden we wat we doen voor SDG 1 en 2 – een einde aan armoede en een einde aan honger. Dat Fairfood ook een bijdrage levert aan SDG 5 is waarschijnlijk een stuk minder zichtbaar. Toch is het verbeteren van de werkpositie van de vrouw ook een onderdeel van onze missie. Een voorbeeld: in 2015 gaven we in samenwerking met FNV 31 werknemers (waarvan 21 vrouwen) in de Marokkaanse tomatenindustrie trainingen op het gebied van onderhandelen. Daarbij werd in het bijzonder stilgestaan bij het onderwerp gender – bij de verschillen die op dat moment te zien waren tussen mannelijke en vrouwelijke werkers in de sector, en hoe een vrouw haar onderhandelingspositie kon versterken.

Meer in het algemeen helpen wij natuurlijk alle mensen achter ons eten – mannen en vrouwen. Volgens ons verdient iedereen een leefbaar loon of inkomen, en daarmee een menswaardig bestaan.

Lees hier deel 1 van de serie.
Lees hier deel 2 van de serie.