We zoeken een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht 19/12/2017

Wij zijn er om de mensen te helpen die ons voedsel zaaien, oogsten en verwerken. Want bitter genoeg leiden juist díe mensen vaak een leven vol armoede en honger. Op ons bord willen we voedsel dat afkomstig is van mensen die in waardigheid leven en werken. Waar het milieu niet onder lijdt en waarbij iedereen er sociaal én economisch op vooruitgaat.

Wij zoeken een enthousiast lid Raad van Toezicht

De RvT van Fairfood bestaat uit vijf leden die gezamenlijk een betrokken, multidisciplinair team vormen. De leden vullen elkaar aan voor wat betreft kennis, ervaring en relevante netwerken. De onbezoldigde leden bewaken de missie van Fairfood en houden toezicht op de bestuurder. De RvT komt minimaal viermaal per jaar bijeen en doet periodiek mee met strategische sessies van het team. Er komt een vacature vrij wegens het aflopen van de termijn van een van de leden.

Profiel lid Raad van Toezicht

We zoeken een kandidaat met de kwalificatie ‘ervaring als (oud) directielid, bestuurder of toezichthouder met netwerk in goede doelensector, overheid en/of ontwikkelingssamenwerking’. Affiniteit met eerlijke voeding is uiteraard een must.

Als lid van de Raad van Toezicht:

  • heeft u een brede maatschappelijke betrokkenheid;
  • heeft u aantoonbare affiniteit met de missie van Fairfood;
  • bent u bereid om uw netwerk actief in te zetten, ook voor het werven van fondsen;
  • houdt u toezicht door een kritisch, onafhankelijke en open houding, gericht op verbetering;
  • kunt u snel overzicht en inzicht verwerven;
  • heeft u inzicht in het veld van belanghebbenden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolande Sap (voorzitter RvT) of Sander de Jong (managing director). Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag voor 15 januari aanstaande via [email protected]

Recruitment agencies are asked to refrain from approaching Fairfood about this or any other vacancy.