Kleine boeren verdienen vaak maar een hongerloon aan onze kokos

Veel kokosboeren verdienen onvoldoende om hun gezin te onderhouden of leven zelfs onder de armoedegrens

De gemiddelde opbrengst per hectare van kokos is zo’n $50 per jaar. Met een gemiddeld areaal van 4 hectare en geen andere inkomsten, levert de boer dit een inkomen op van $200 per jaar: ver onder de armoedegrens van $1,90 per dag.
In de Filipijnen leeft 41-60 % van de kokosboeren in armoede en 40% van de werknemers.
De ‘Food and Agriculture Organization’ (FAO) van de Verenigde Naties maakte in 2013 nog melding van de lage inkomens van de kokosboeren.
Van de lonen van de werknemers van kleine kokosboeren en plantages is weinig openbaar onderzoek beschikbaar. Maar het lijkt onwaarschijnlijk, zeker voor de werknemers die voor kokosboeren werken, dat zij een loon krijgen waarmee ze wel hun gezin kunnen onderhouden.

Oorzaken zijn een zwakke positie van de boer en de relatief lage opbrengst van kokosnoten

Indicatieve prijzen kokosketen

Kokosbomen leveren per hectare relatief weinig op ten opzichte van andere gewassen. De productie is vaak inefficiënt en mogelijkheden tot het tegelijkertijd verbouwen van andere gewassen of houden van dieren blijven vaak onbenut.
Illustratief voor de zwakke positie van de boer is dat een fabriek vaak veel meer betaalt voor de kokosnoot, dan de boer ervoor krijgt. De tussenpersonen maken misbruik van hun positie.