Veel kokosboeren leven onder de armoedegrens

Per hectare grond verdient een kokosboer rond de 50 dollar per jaar. Gemiddeld hebben kleinschalige kokosboeren 4 hectare grond, wat betekent dat ze 200 dollar per jaar verdienen als ze geen andere inkomsten hebben. Dat is ver beneden de armoedegrens die op 1,90 dollar per dag wordt getrokken.

In de Filipijnen, waar 84% van de kokos die Nederland importeert vandaan komt, leeft zo’n 56% van de kleinschalige kokosboeren in armoede. Voor werknemers in die industrie geldt voor 40% hetzelfde.

Boeren met weinig land hebben vaak geen andere keus dan dagarbeider – vaak klimmer – te worden op kokosboerderijen van andere boeren. Per dag beklimmen ze circa 30 bomen zonder enige bescherming. Als zij uit een boom vallen en een tijd niet kunnen werken, hebben ze vaak geen enkel inkomen. Dat kan desastreus uitpakken voor zowel de boer als zijn of haar gezin.

Oorzaken zijn een zwakke positie van de boer en de relatief lage opbrengst van kokosnoten

Indicatieve prijzen kokosketen

Kokosbomen leveren per hectare relatief weinig op ten opzichte van andere gewassen. De productie is vaak inefficiënt en mogelijkheden tot het tegelijkertijd verbouwen van andere gewassen of houden van dieren blijven vaak onbenut.
Illustratief voor de zwakke positie van de boer is dat een fabriek vaak veel meer betaalt voor de kokosnoot, dan de boer ervoor krijgt. De tussenpersonen maken misbruik van hun positie.

Bekijk onze eerdere activiteiten en campagnes.