Kleine boeren verdienen vaak maar een hongerloon aan onze kokos

Veel kokosboeren leven onder de armoedegrens

In de Filipijnen leeft 56% van de kokosboeren en 40% van de werknemers in armoede.

In de Aziƫ Pacific regio zijn er over het geheel lage kokosnoot-oogsten en zodoende lage inkomens voor de boeren. Deze hebben daardoor niet altijd voldoende voedsel.

Boeren met weinig land zijn vaak gedwongen om dagarbeider te worden op kokosboerderijen van andere boeren. Deze arbeiders beklimmen per dag circa 30 bomen zonder enige bescherming. Als zij uit de boom vallen en een tijd niet kunnen werken, hebben ze vaak geen enkel inkomen

Oorzaken zijn een zwakke positie van de boer en de relatief lage opbrengst van kokosnoten

Indicatieve prijzen kokosketen

Kokosbomen leveren per hectare relatief weinig op ten opzichte van andere gewassen. De productie is vaak inefficiƫnt en mogelijkheden tot het tegelijkertijd verbouwen van andere gewassen of houden van dieren blijven vaak onbenut.
Illustratief voor de zwakke positie van de boer is dat een fabriek vaak veel meer betaalt voor de kokosnoot, dan de boer ervoor krijgt. De tussenpersonen maken misbruik van hun positie.

Bekijk onze eerdere activiteiten en campagnes.