Wij zijn fairfood

Benieuwd naar de fairfoodies achter Fairfood? Fairfood bestaat uit een Raad van Toezicht: zij zetten de ‘grote lijn’ uit en houden toezicht op voortgang en uitvoering daarvan. Het dagelijkse werk hiervoor wordt verzet door de directie en het personeel. In de Raad van Advies zitten allerlei adviseurs die belangeloos vanuit hun expert-rol een steentje bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen.

Maak kennis met Fairfood

Fairfood komt op voor de mensen achter ons eten die zelf met honger naar bed gaan

Sustainable Development Goals

Na de millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn er nu de Sustainable Development Goals (SDGs). Deze zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten in 2030 een eind hebben gemaakt aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Fairfood werkt mee aan zes van de zeventien doelen: 1. Einde aan armoede, 2. Einde aan honger, 5. Vrouwen en mannen gelijk, 8. Fatsoenlijke banen en economische groei, 10. Minder ongelijkheid, 12. Duurzame consumptie en productie

Jaarverslag

Wil je meer weten over het werk van Fairfood, en de impact die we hebben gehad om de wereld eerlijker en duurzamer te helpen maken?

Lees ons jaarverslag 2016