Wij zijn Fairfood

De kar die Fairfood heet wordt getrokken door een klein team mensen. Idealistisch maar wel heel pragmatisch – zo omschrijven we onszelf graag. Wij hebben een strategie uitgestippeld, die wordt bewaakt door de Raad van Toezicht. Deze Raad houdt toezicht op de voortgang en uitvoering van die strategie. Dan is er nog de Raad van Advies, een gezelschap van allerlei adviseurs die belangeloos vanuit hun expert-rol een steentje bijdragen aan het bereiken van onze doelstellingen.

Maak kennis met Fairfood

Fairfood komt op voor de mensen achter ons eten die zelf met honger naar bed gaan

Sustainable Development Goals

Na de millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn er nu de Sustainable Development Goals (SDGs). Deze zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten in 2030 een eind hebben gemaakt aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Fairfood werkt mee aan zes van de zeventien doelen: 1. Einde aan armoede, 2. Einde aan honger, 5. Vrouwen en mannen gelijk, 8. Fatsoenlijke banen en economische groei, 10. Minder ongelijkheid, 12. Duurzame consumptie en productie