Ontdek wie de mensen achter jouw eten zijn Ontdek Trace

The Living Wage Lab

Fairfood is samen met Hivos het Living Wage Lab begonnen. Dit lab moet bedrijven in de agrofoodsector helpen bij het vinden van oplossingen voor het betalen van een leefbaar loon in hun toeleveringsketens. Het probleem rondom lage lonen kan vaak niet door de agrofoodbedrijven alleen worden opgelost. Het Living Wage Lab brengt daarom iedereen samen: de overheid, vakbonden, de productietak, retailers, NGO’s, certificeerders en onderzoekers. Samen komen we tot oplossingen.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Change Lab

Het Living Wage Lab is een platform voor co-creatie en experimenteren: net als in een laboratorium gaan we ideeën testen en combinaties uitproberen om gezamenlijk tot nieuwe ideeën en prototypes te komen om het leefbaarloon-vraagstuk aan te pakken.

Het Lab volgt de aanpak van het ‘change lab’: een sociaal innovatieproces waarin stakeholders samenwerken aan een complex probleem. Oplossingen worden gevonden in nieuwe technologieën, nieuw beleid, nieuwe businessmodellen en andere vormen van samenwerken. Geïnteresseerd? Check de website van het Living Wage Lab.