Ontdek wie de mensen achter jouw eten zijn Ontdek Trace

Fair tech

Bij Fairfood kijken we naar nieuwe technologieën in onze missie de voedselketens te verduurzamen – denk aan blockchain. Wij geloven dat goed eten begint bij transparante ketens. Want pas als we weten waar ons eten vandaan komt, wie bij de productie daarvan betrokken is, kunnen we issues als oneerlijke handel aanpakken.

Cases

Blockchains for good

Blockchains hebben de geweldige potentie om de toeleveringsketens van ons eten weer transparant te maken. Met name wanneer kleinschalige boeren en consumenten worden meegenomen als actieve actoren in die ketens. Fairfood bouwt daarom mee aan de ontwikkeling van het ecosysteem en de technologie die nodig zijn voor inclusieve blockchains in de voedselsector. Met een blockchaintoepassing kan de boer zien waar zijn product naartoe gaat, leert de consument waar zijn of haar voedsel vandaan komt en krijgen voedingsmiddelenbedrijven meer zicht op de opbouw van hun ketens. Een volgende stap voor hen is de aanpak van inefficiëntie en eventuele issues. Samen werken we aan duurzame voedselketens.

Download: onze whitepaper over blockchains for good